Referencje

W trakcie realizacji prac firma dała się poznać jako rzetelny partner, charakteryzujący się fachowością i dobrą organizacją robót. Wobec powyższego zasługuje na polecenie jej innym Zleceniodawcom.

– Henryk Nalepa, Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni.

Realizowane przez firmę prace są wykonane starannie, terminowo, zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

– Z-ca Prezesa Zarządu ds. G.Z.M., Z-ca Dyrektora ds. G.Z.M.

W trakcie prac wykonawca utrzymywał czystość i porządek na terenie naszej firmy a odpady powstałe wskutek prowadzonych prac zostały zabezpieczone i zagospodarowane zgodnie wymaganiami naszego systemu zarządzania środowiskowego. Prace wykonane zostały zgodnie z naszymi oczekiwaniami, solidnie i terminowo, dlatego więc polecamy firmę innym inwestorom.

– Władysław Komorek, Kierownik Działu EHS i Inwestycji, EATON Automotive Sp. z o.o.

Prace wykonywane były solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną i terminowo. Organizacja robót, poziom techniczny i ogólna jakość wykonywanych robót jest zadowalająca.

– Piotr Szalbot, Zastępca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Roboty prowadzone były na terenie naszych browarów w Żywcu, Bielsku oraz Cieszynie w budynkach będących w ciągłej eksploatacji i nie powodowały utrudnień w normalnym ich użytkowaniu. Prace wykonane są zgodnie z technologią, solidnie oraz terminowo, dlatego też możemy polecić firmę innym inwestorom.

– Józef Uja, Kierownik Działu Inwestycji, Browary Żywiec S.A.

Zaufali nam